Bantuan Penelaahan
Tanda-Tanda Kelahiran dan Kematian Yesus Kristus


Tanda-Tanda Kelahiran dan Kematian Yesus Kristus

Peristiwa-peristiwa yang menyertai kelahiran dan kematian Yesus Kristus.

Kelahiran

Kematian