Bantuan Penelaahan
Anak Domba Allah


Anak Domba Allah

Nama bagi Juruselamat yang merujuk kepada Yesus sebagai persembahan kurban yang diberikan demi kepentingan kita.