Anak Domba Allah
    Footnotes

    Anak Domba Allah

    Nama bagi Juruselamat yang merujuk kepada Yesus sebagai persembahan kurban yang diberikan demi kepentingan kita.