Bantuan Belajar
Anak Domba Allah
sebelumnya berikutnya

Anak Domba Allah

Nama bagi Juruselamat yang merujuk kepada Yesus sebagai persembahan kurban yang diberikan demi kepentingan kita.