Amarah
    Footnotes

    Amarah

    Amarah adalah peragaan perangai. Tuhan memperingatkan para Orang Suci-Nya untuk mengendalikan amarah mereka (Mat. 5:22). Baik orang tua ataupun anak hendaknya tidak merundung yang lain dalam keluarga. Dalam tulisan suci, amarah sering memiliki bentuk kiasan sebagai api (2 Ne. 15:25; A&P 1:13).