Bantuan Penelaahan
Air Bah pada Masa Nuh


Air Bah pada Masa Nuh

Pada masa Nuh bumi seluruhnya tertutup dengan air. Ini adalah baptisan bumi dan menyimbolkan pembersihan (1 Ptr. 3:20–21).