Bantuan Penelaahan
Bapa di Surga


Bapa di Surga

Bapa dari roh seluruh umat manusia (Mzm. 82:6; Mat. 5:48; Yoh. 10:34; Rm. 8:16–17; Gal. 4:7; 1 Yoh. 3:2). Yesus adalah Putra Tunggal-Nya dalam daging. Manusia telah diperintahkan untuk mematuhi dan memberikan rasa khidmat kepada Bapa dan untuk berdoa kepada-Nya dalam nama Yesus.