Bantuan Belajar
Orangtua
sebelumnya berikutnya

Orangtua

Ayah dan ibu. Suami dan istri yang layak yang telah secara tepat dimeteraikan dalam pernikahan di dalam bait suci Allah boleh memenuhi peran mereka sebagai orangtua sepanjang kekekalan. “Orangtua memiliki kewajiban kudus untuk membesarkan anak-anak mereka dalam kasih dan kebenaran, memenuhi kebutuhan fisik dan rohani mereka, dan mengajar mereka untuk saling mengasihi dan melayani, mematuhi perintah-perintah Allah, dan menjadi penduduk yang mematuhi hukum di mana pun mereka tinggal” (“Keluarga: Maklumat kepada Dunia,” Ensign, Nov. 2010, 129).