Bantuan Penelaahan
Kekayaan


Kekayaan

Harta kekayaan atau kelimpahan. Tuhan menasihati para Orang Suci untuk tidak mencari kekayaan duniawi kecuali untuk melakukan kebaikan. Para Orang Suci semestinya tidak menempatkan mencari kekayaan duniawi sebelum mencari kerajaan Allah, yang menyimpan kekayaan kekekalan (Yakub 2:18–19).

Kekayaan kekekalan