Bantuan Penelaahan
Malas, Kemalasan


Malas, Kemalasan

Tidak aktif dan tidak terlibat dalam pekerjaan kebenaran.