Bantuan Belajar
    Malas, Kemalasan
    Catatan Kaki
    Tema

    Malas, Kemalasan

    Tidak aktif dan tidak terlibat dalam pekerjaan kebenaran.