Bantuan Penelaahan
Kemalangan


Kemalangan

Melalui kemalangan—pencobaan, kesusahan dan kemasygulan—manusia dapat memperoleh banyak pengalaman yang menuntun pada pertumbuhan rohani dan kemajuan kekal dengan berpaling kepada Tuhan.