Bantuan Penelaahan
Melayani


Melayani

Melakukan pekerjaan Tuhan di atas bumi. Para hamba terpilih Allah mesti dipanggil oleh Allah untuk melayani dalam pekerjaan-Nya. Ketika para pelayan rohani sejati melakukan kehendak Tuhan, mereka mewakili Tuhan dalam kewajiban resmi mereka dan bertindak sebagai juru kuasa-Nya (A&P 64:29), dengan demikian menyelenggarakan pekerjaan yang perlu bagi keselamatan umat manusia. Tuhan telah memberikan para rasul, nabi, pemberita Injil, imam tinggi, tujuh puluh, penatua, uskup, imam, pengajar, diaken, pertolongan, dan pemerintahan untuk penyempurnaan para Orang Suci, untuk pekerjaan pelayanan (1 Kor. 12:12–28; Ef. 4:11–16; A&P 20; 107).