Bantuan Penelaahan
Saul, Raja Israel


Saul, Raja Israel

Dalam Perjanjian Lama, raja pertama Israel sebelum terbagi. Walaupun dia saleh pada awal pemerintahannya, dia pada akhirnya dipenuhi dengan kesombongan dan tidak patuh kepada Allah (1 Sam. 9–31).