Bantuan Penelaahan
Minyak


Minyak

Biasanya minyak zaitunlah yang dimaksudkan ketika minyak disebutkan dalam tulisan suci. Dari zaman Perjanjian Lama, minyak zaitun telah digunakan untuk ritus-ritus bait suci dan kemah suci, untuk pengurapan, untuk pembakaran dalam pelita, serta untuk makanan. Minyak zaitun kadang-kadang adalah simbol bagi kemurnian dan bagi Roh Kudus serta pengaruhnya (1 Sam. 10:1, 6; 16:13; Yes. 61:1–3).