Bantuan Penelaahan
Berkat Bapa Bangsa


Berkat Bapa Bangsa

Berkat-berkat yang diberikan kepada para anggota Gereja yang layak oleh bapa bangsa yang ditahbiskan. Berkat bapa bangsa memuat nasihat Tuhan untuk orang yang menerima berkat tersebut dan memaklumkan garis keturunan orang itu dalam bani Israel. Para ayah boleh memberikan berkat-berkat khusus sebagai bapa bangsa keluarga mereka, tetapi berkat-berkat seperti itu tidak dicatat atau disimpan oleh Gereja.