Bantuan Belajar
    Berkat Bapa Bangsa
    Catatan Kaki
    Tema

    Berkat Bapa Bangsa

    Berkat-berkat yang diberikan kepada para anggota Gereja yang layak oleh bapa bangsa yang ditahbiskan. Berkat bapa bangsa memuat nasihat Tuhan untuk orang yang menerima berkat tersebut dan memaklumkan garis keturunan orang itu dalam bani Israel. Para ayah boleh memberikan berkat-berkat khusus sebagai bapa bangsa keluarga mereka, tetapi berkat-berkat seperti itu tidak dicatat atau disimpan oleh Gereja.