Bantuan Penelaahan
Kemurtadan


Kemurtadan

Suatu keberpalingan dari kebenaran oleh individu, Gereja, atau seluruh bangsa.

Kemurtadan umum

Kemurtadan gereja Kristen terdahulu