Bantuan Penelaahan
Injil


Injil

Rencana keselamatan Allah, dimungkinkan melalui Pendamaian Yesus Kristus. Injil mencakup kebenaran atau hukum, perjanjian, dan tata cara kekal yang diperlukan umat manusia untuk masuk kembali ke hadirat Allah. Allah memulihkan kegenapan Injil ke bumi pada abad ke-19 melalui Nabi Joseph Smith.