Injil
    Footnotes

    Injil

    Rencana keselamatan Allah, dimungkinkan melalui pendamaian Yesus Kristus. Injil mencakup kebenaran atau hukum, perjanjian, dan tata cara kekal yang diperlukan umat manusia untuk masuk kembali ke hadirat Allah. Allah memulihkan kegenapan Injil ke bumi pada abad kesembilan belas melalui Nabi Joseph Smith.