Bantuan Belajar
    Percabulan
    Catatan Kaki
    Tema

    Percabulan

    Persetubuhan tidak sah antara dua orang yang tidak menikah satu sama lain. Dalam tulisan suci itu terkadang juga digunakan sebagai simbol untuk kemurtadan.