Bantuan Penelaahan
Iri


Iri

Menurut tulisan suci, menghasratkan sesuatu yang menjadi kepunyaan orang lain adalah keliru.