Bantuan Penelaahan
Tiga Murid Orang Nefi


Tiga Murid Orang Nefi

Tiga murid Kristus yang orang Nefi dan terpilih yang dirujuk dalam Kitab Mormon.

Tuhan memberikan kepada para murid ini berkat yang sama yang diberikan kepada Yohanes Terkasih—bahwa mereka boleh tinggal di atas bumi untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus sampai Tuhan datang lagi. Mereka diubah sehingga mereka tidak akan merasakan rasa sakit dan tidak akan mati (3 Ne. 28).