Bantuan Penelaahan
Ishak


Ishak

Seorang bapa bangsa Perjanjian Lama. Kelahirannya bagi Abraham dan Sara pada usia tua mereka adalah mukjizat (Kej. 15:4–6; 17:15–21; 21:1–8). Kerelaan Abraham untuk mempersembahkan Ishak adalah suatu kemiripan akan Allah dan Putra Tunggal-Nya (Yakub 4:5). Ishak adalah ahli waris bagi janji-janji dari perjanjian Abraham (Kej. 21:9–12; 1 Ne. 17:40; A&P 27:10).