Bantuan Penelaahan
Kehidupan Prafana


Kehidupan Prafana

Kehidupan sebelum kehidupan bumi. Semua laki-laki dan perempuan hidup bersama Allah sebagai anak-anak roh-Nya sebelum datang ke bumi sebagai makhluk fana. Ini kadang-kadang disebut keadaan pertama (Abr. 3:26).