Bantuan Belajar
    Laut Merah
    Catatan Kaki
    Tema

    Laut Merah

    Kumpulan air antara Mesir dan Arab. Dua teluk sebelah utaranya membentuk garis pesisir Semenanjung Sinai. Tuhan secara ajaib membelah Laut Merah sehingga bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa dapat lewat di atas tanah kering (Kel. 14:13–31; Ibr. 11:29). Pembelahan laut oleh Musa tersebut dikukuhkan dalam wahyu zaman akhir (1 Ne. 4:2; Hel. 8:11; A&P 8:3; Musa 1:25).