Bantuan Penelaahan
Kesahajaan


Kesahajaan

Perilaku atau penampilan yang rendah hati, moderat, dan santun. Orang yang bersahaja menghindari tindakan yang berlebihan dan kecongkakan.