Bantuan Belajar
  Bumi
  Catatan Kaki
  Tema

  Bumi

  Planet yang di atasnya kita tinggal, diciptakan oleh Allah melalui Yesus Kristus untuk digunakan oleh manusia selama percobaan fananya. Takdir akhirnya adalah untuk dimuliakan dan dipermuliakan (A&P 77:1–2; 130:8–9). Bumi akan menjadi warisan kekal bagi mereka yang telah hidup layak akan kemuliaan selestial (A&P 88:14–26). Mereka akan menikmati hadirat Bapa dan Putra (A&P 76:62).

  Diciptakan untuk manusia

  Keberadaan yang hidup

  Terbaginya bumi

  Pembersihan bumi

  Keadaan terakhir bumi