Sedekah
    Footnotes

    Sedekah

    Persembahan untuk menolong yang miskin.