Bantuan Penelaahan
Penyaliban


Penyaliban

Suatu bentuk eksekusi Roma, umum pada saat zaman Perjanjian Baru, dimana orang dihadapkan pada kematian dengan mengikat atau memaku tangan dan kakinya pada sebuah salib. Itu biasanya dilakukan hanya untuk budak dan penjahat yang paling rendah. Penyaliban sering didahului dengan mencambuk atau melecut (Mrk. 15:15). Orang yang akan disalibkan biasanya dipaksa membawa salibnya sendiri ke tempat eksekusi (Yoh. 19:16–17). Pakaiannya biasanya diambil oleh serdadu yang melaksanakan hukuman tersebut (Mat. 27:35). Salib itu dipancangkan ke dalam tanah sehingga kaki orang tersebut hanya satu atau dua kaki di atas tanah. Salib itu dijaga oleh serdadu sampai orang di atas salib tersebut mati, yang kadang-kadang menghabiskan waktu sampai tiga hari (Yoh. 19:31–37).

Yesus Kristus disalibkan karena sekelompok orang yang tidak percaya secara palsu mendakwa-Nya dengan hasutan menentang Kaisar dan penghujatan karena Dia berfirman Dia adalah Putra Allah. Jubah ungu (Yoh. 19:2), mahkota duri, dan penghinaan lainnya diberikan kepada Yesus (Mat. 26:67; Mrk. 14:65).