Bantuan Belajar
    Imam, Imamat Melkisedek
    Catatan Kaki
    Tema

    Imam, Imamat Melkisedek

    Orang yang melaksanakan ritus-ritus keagamaan bagi yang lain dan diarahkan kepada Allah. Kerap kali dalam tulisan suci, imam sebenarnya adalah imam tinggi menurut tata tertib Melkisedek (Alma 13:2). Mereka yang menerima kegenapan kemuliaan Allah setelah Kebangkitan menjadi imam dan raja di dunia selestial.