Bantuan Penelaahan
Ketidakpercayaan


Ketidakpercayaan

Kurangnya iman kepada Allah dan Injil-Nya.