Bantuan Belajar
Ketidakpercayaan
sebelumnya berikutnya

Ketidakpercayaan

Kurangnya iman kepada Allah dan Injil-Nya.