Bantuan Belajar
    Ketidakpercayaan
    Catatan Kaki
    Tema

    Ketidakpercayaan

    Kurangnya iman kepada Allah dan Injil-Nya.