Bantuan Belajar
    Pembenaran
    Catatan Kaki
    Tema

    Pembenaran

    Dimaafkan dari hukuman bagi dosa dan dimaklumkan tak bersalah. Seseorang dibenarkan oleh kasih karunia Juruselamat melalui iman kepada-Nya. Iman ini diperlihatkan melalui pertobatan dan kepatuhan pada hukum serta tata cara Injil. Pendamaian Yesus Kristus memungkinkan umat manusia bertobat dan dibenarkan atau dimaafkan dari hukuman yang jika tidak akan mereka terima.