Bantuan Penelaahan
Orang-Orang Filistin


Orang-Orang Filistin

Dalam Perjanjian Lama, suatu suku yang aslinya datang dari Kaftor (Am. 9:7) dan menduduki dataran rendah yang subur di pesisir Mediterania dari Yafo sampai gurun Mesir sebelum masa Abraham (Kej. 21:32). Selama banyak tahun ada pergolakan militer antara orang-orang Filistin dan orang-orang Israel. Pada akhirnya Palestina, nama teritorial Filistin, menjadi sebutan yang lazim untuk seluruh Tanah Suci.