Bantuan Belajar
    Imam, Imamat Harun
    Catatan Kaki
    Tema

    Imam, Imamat Harun

    Suatu jabatan Imamat Harun. Pada zaman dahulu, jabatan paling tinggi dalam Imamat Lewi dipegang hanya oleh Harun dan keturunannya. Ketika Kristus menggenapi hukum Musa, pembatasan ini disingkirkan.