Bantuan Belajar
Imam, Imamat Harun
sebelumnya berikutnya

Imam, Imamat Harun

Suatu jabatan Imamat Harun. Pada zaman dahulu, jabatan paling tinggi dalam Imamat Lewi dipegang hanya oleh Harun dan keturunannya. Ketika Kristus menggenapi hukum Musa, pembatasan ini disingkirkan.