Penghukuman
    Footnotes

    Penghukuman

    Penghakiman atau dihakimi bersalah oleh Allah.