Bantuan Belajar
Penghukuman
sebelumnya berikutnya

Penghukuman

Penghakiman atau dihakimi bersalah oleh Allah.