Bantuan Penelaahan
Damsyik


Damsyik

Sebuah kota kuno di Aram.

Damsyik berada di atas dataran yang subur di pinggir gurun dan diairi dengan baik oleh Sungai Barada. Itu kerap kali disebut-sebut dalam tulisan suci (berawal dengan Kej. 14:15). Paulus berada dalam perjalanan ke Damsyik ketika Tuhan yang dibangkitkan menampakkan diri kepadanya (Kis. 9:1–27; 22:5–16; 26:12–20).