Bantuan Belajar
Damsyik
sebelumnya berikutnya

Damsyik

Sebuah kota kuno di Aram.

Damsyik berada di atas dataran yang subur di pinggir gurun dan diairi dengan baik oleh Sungai Barada. Itu kerap kali disebut-sebut dalam tulisan suci (berawal dengan Kej. 14:15). Paulus berada dalam perjalanan ke Damsyik ketika Tuhan yang dibangkitkan menampakkan diri kepadanya (Kis. 9:1–27; 22:5–16; 26:12–20).