Bantuan Penelaahan
Kanaan


Kanaan

Pada zaman Perjanjian Lama, putra keempat Ham (Kej. 9:22; 10:1, 6) dan cucu laki-laki Nuh. Orang Kanaan merujuk kepada orang dari tanah di mana Kanaan semula tinggal dan juga kepada keturunannya. Orang Kanaan juga suatu sebutan bagi orang yang menghuni dataran rendah sepanjang pesisir Mediterania di Palestina. Sebutan ini kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan semua penghuni bukan orang Israel di kawasan barat Yordan, yang orang Yunani sebut sebagai orang Fenisia.