Bantuan Penelaahan
Kesombongan


Kesombongan

Kurangnya atau ketiadaan kerendahhatian atau kemudahan diajar. Kesombongan menempatkan orang-orang dalam pertentangan terhadap satu sama lain dan terhadap Allah. Orang yang sombong menempatkan dirinya di atas mereka di sekitarnya dan mengikuti kehendaknya sendiri daripada kehendak Allah. Kecongkakan, rasa iri, kekerasan hati, dan ketakaburan juga ciri khas dari orang yang sombong.