Bantuan Penelaahan
Sabar, Kesabaran


Sabar, Kesabaran

Ketahanan yang tenang; kemampuan untuk menanggung kesengsaraan, penghinaan, atau cedera tanpa keluhan atau tuntutan pembalasan.