Sabar, Kesabaran
    Footnotes

    Sabar, Kesabaran

    Ketahanan yang tenang; kemampuan untuk menanggung kesengsaraan, penghinaan, atau cedera tanpa keluhan atau tuntutan pembalasan.