Bantuan Penelaahan
Lidah


Lidah

Simbol untuk ucapan. Para Orang Suci mesti mengendalikan lidah mereka, berarti bahwa mereka mesti mengendalikan ucapan mereka. Lidah juga merujuk pada bahasa dan khalayak. Pada akhirnya, setiap lutut akan bertekuk dan setiap lidah mengaku kepada Allah (Yes. 45:23; Rm. 14:11).