Bantuan Belajar
  Adam
  Catatan Kaki
  Tema

  Adam

  Manusia pertama yang diciptakan di atas bumi.

  Adam adalah leluhur dan bapa bangsa dari ras manusia di atas bumi. Pelanggarannya di dalam Taman Eden (Kej. 3; A&P 29:40–42; Musa 4) menyebabkan dia “jatuh” dan menjadi fana, suatu langkah yang perlu supaya umat manusia maju di atas bumi ini (2 Ne. 2:14–29; Alma 12:21–26). Adam dan Hawa hendaknya oleh karena itu dihormati untuk peran mereka dalam memungkinkan pertumbuhan kekal kita. Adam adalah Yang Lanjut Usianya dan juga dikenal sebagai Mikhael (Dan. 7; A&P 27:11; 107:53–54; 116; 138:38). Dia adalah penghulu malaikat (A&P 107:54) dan akan datang lagi ke bumi sebagai bapa bangsa dari keluarga manusia (A&P 116).