Adam
    Footnotes

    Adam

    Manusia pertama yang diciptakan di atas bumi.

    Adam adalah leluhur dan bapa bangsa dari ras manusia di atas bumi. Pelanggarannya di dalam Taman Eden (Kej. 3; A&P 29:40–42; Musa 4) menyebabkan dia “jatuh” dan menjadi fana, suatu langkah yang perlu supaya umat manusia maju di atas bumi ini (2 Ne. 2:14–29; Alma 12:21–26). Adam dan Hawa hendaknya oleh karena itu dihormati untuk peran mereka dalam memungkinkan pertumbuhan kekal kita. Adam adalah Yang Lanjut Usianya dan juga dikenal sebagai Mikhael (Dan. 7; A&P 27:11; 107:53–54; 116; 138:38). Dia adalah penghulu malaikat dan akan datang lagi ke bumi sebagai bapa bangsa dari keluarga manusia, sebagai persiapan bagi kedatangan kedua Yesus Kristus (A&P 29:26).