Bantuan Belajar
    Hawa Nafsu
    Catatan Kaki
    Tema

    Hawa Nafsu

    Kegemaran atau hasrat untuk kesenangan jasmani yang tidak benar, khususnya pelanggaran moral.