Bantuan Belajar
Hawa Nafsu
sebelumnya berikutnya

Hawa Nafsu

Kegemaran atau hasrat untuk kesenangan jasmani yang tidak benar, khususnya pelanggaran moral.