Hawa Nafsu
    Footnotes

    Hawa Nafsu

    Kegemaran atau hasrat untuk kesenangan jasmani yang tidak benar, khususnya pelanggaran moral.