Lembut Hati, Kelembutan Hati
    Footnotes

    Lembut Hati, Kelembutan Hati

    Takut akan Allah, saleh, rendah hati, mudah diajar, dan sabar di bawah penderitaan. Yang lembut hati bersedia mengikuti ajaran-ajaran Injil.