Bantuan Penelaahan
Lembut Hati, Kelembutan Hati


Lembut Hati, Kelembutan Hati

Takut akan Allah, saleh, rendah hati, mudah diajar, dan sabar di bawah penderitaan. Yang lembut hati bersedia mengikuti ajaran-ajaran Injil.