Bantuan Belajar
    Lembut Hati, Kelembutan Hati
    Catatan Kaki
    Tema

    Lembut Hati, Kelembutan Hati

    Takut akan Allah, saleh, rendah hati, mudah diajar, dan sabar di bawah penderitaan. Yang lembut hati bersedia mengikuti ajaran-ajaran Injil.