Bantuan Belajar
Lembut Hati, Kelembutan Hati
sebelumnya berikutnya

Lembut Hati, Kelembutan Hati

Takut akan Allah, saleh, rendah hati, mudah diajar, dan sabar di bawah penderitaan. Yang lembut hati bersedia mengikuti ajaran-ajaran Injil.