Bantuan Penelaahan
Rafael


Rafael

Malaikat Tuhan yang berperan serta dalam pemulihan segala sesuatu (A&P 128:21).