Bantuan Belajar
    Rafael
    Catatan Kaki
    Tema

    Rafael

    Malaikat Tuhan yang berperan serta dalam pemulihan segala sesuatu (A&P 128:21).