Bantuan Penelaahan
Kekaisaran Romawi


Kekaisaran Romawi

Kekaisaran Romawi kuno. Pada zaman para rasul, Kekaisaran Romawi adalah satu kekuatan besar dunia. Itu mencakup segalanya antara Efrat, Danube, Rhine, Atlantik, dan Gurun Sahara. Palestina menjadi negara jajahan pada tahun 63 SM, ketika Pompei mengambil alih Yerusalem. Walaupun orang-orang Roma memberikan orang-orang Yahudi banyak hak istimewa, orang-orang Yahudi membenci kekuasaan Roma dan berada secara terus-menerus dalam pemberontakan.

Paulus, seorang warga negara Roma, menggunakan bahasa Yunani, bahasa yang paling umum digunakan di kekaisaran, untuk menyebarkan Injil ke seluruh kekaisaran.