Bantuan Penelaahan
Sumpah dan Perjanjian Imamat


Sumpah dan Perjanjian Imamat

Sumpah adalah penandasan yang disumpahkan untuk menjadi jujur dan setia pada janji-janji seseorang. Perjanjian adalah janji yang khusyuk antara dua pihak. Imamat Harun diterima melalui perjanjian saja. Pemegang Imamat Melkisedek menerima imamat melalui sumpah yang tak diucapkan seperti juga melalui perjanjian. Sewaktu pemegang imamat setia dan mengembangkan pemanggilan mereka sebagaimana Allah arahkan, Dia memberkati mereka. Mereka yang setia sampai akhir dan melakukan semua yang Dia minta dari mereka akan menerima semua yang Bapa miliki (A&P 84:33–39).