Bantuan Penelaahan
Tidur


Tidur

Suatu keadaan istirahat dimana orang tidak aktif dan tidak sadar. Tuhan telah menasihati para Orang Suci-Nya untuk tidak tidur lebih lama daripada yang dibutuhkan (A&P 88:124). Tidur dapat juga menjadi simbol bagi kematian rohani (1 Kor. 11:30; 2 Ne. 1:13) atau bagi kematian jasmani (Morm. 9:13).