Bantuan Penelaahan
Badani


Badani

Sesuatu yang tidak rohani; khususnya kata tersebut boleh digunakan untuk berarti apakah fana dan jasmani (A&P 67:10) ataupun duniawi, secara daging, dan berhawa nafsu (Mosia 16:10–12).