Bantuan Belajar
    Bartolomeus
    Catatan Kaki
    Tema

    Bartolomeus

    Dalam Perjanjian Baru, salah seorang dari Dua Belas Rasul mula-mula Yesus Kristus (Mat. 10:2–4).