Bantuan Penelaahan
Mengajar


Mengajar

Memberikan pengetahuan kepada yang lain, khususnya tentang kebenaran Injil, dan membimbing mereka pada kesalehan. Mereka yang mengajarkan Injil hendaknya diarahkan oleh Roh. Semua orangtua adalah pengajar di dalam keluarga mereka sendiri. Para Orang Suci hendaknya berupaya dan bersedia untuk menerima petunjuk dari Tuhan serta para pemimpin-Nya.

Mengajar dengan Roh