Bantuan Penelaahan
Keselamatan bagi yang Mati


Keselamatan bagi yang Mati

Kesempatan bagi mereka yang telah mati tanpa menerima tata cara Injil yang menyelamatkan untuk memperoleh tata cara ini dilaksanakan bagi mereka di dalam bait suci oleh anggota Gereja yang hidup yang layak. Orang mati diajarkan Injil di dunia roh dan boleh menerima tata cara yang dilaksanakan untuk mereka dalam kefanaan.

Anggota Gereja yang setia menyelidiki dan mempersiapkan sejarah keluarga untuk menentukan nama dan tanggal kelahiran leluhur sehingga tata cara yang menyelamatkan boleh dilaksanakan bagi mereka.