Bantuan Penelaahan
Tomas


Tomas

Dalam Perjanjian Baru, salah seorang dari Dua Belas Rasul mula-mula yang dipilih oleh Juruselamat pada saat pelayanan fana-Nya (Mat. 10:2–3; Yoh. 14:5). Dalam bahasa Yunani nama tersebut adalah Didimus (Yoh. 20:24–29; 21:2). Walaupuan Tomas meragukan Kebangkitan Yesus sampai dia secara pribadi melihat Juruselamat, kekuatan karakternya menjadikannya bersedia untuk menghadapi penganiayaan dan kematian bersama Tuhannya (Yoh. 11:16; 20:19–25).