Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 20
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 20

Faaaliga e faatatau i le faatulagaga ma le taitaiga o le Ekalesia, na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, Aperila 1830 (History of the Church, 1:64–70). I luma atu o lana talafaamaumau e uiga i lenei faaaliga, sa tusia ai e le Perofeta e faapea, “Sa matou maua mai ia te Ia [Iesu Keriso] mea ua taua i lalo, e ala i le agaga o valoaga ma faaaliga; ia na lē gata ina tuuina mai ai ia te i matou faamatalaga e tele, ae na faasino mai ai foi ia te i matou le aso tonu lava, e tusa ma Lona finagalo ma le poloaiga, e tatau ona matou aga ai i luma e toe faatulaga Lana Ekalesia i inei i luga o le lalolagi” (History of the Church, 1:64).

1–16, Ua faamaonia e le Tusi a Mamona le paia o le galuega o aso e gata ai; 17–28, Ua faamaonia mataupu faavae o le foafoaga, paʼū, togiola, ma le papatisoga; 29–37, Ua tuuina mai tulafono e agatonu ai le salamo, tauamiotonuina, faapaiaga, ma le papatisoga; 38–67, Ua otooto mai tiute o toeaina, ositaulaga, aoao, ma tiakono; 68–74, Ua faaali mai tiute o tagata o le Ekalesia, faamanuiaga o tamaiti, ma le ala e fai ai le papatisoga; 75–84, Ua tuuina mai tatalo o le faamanatuga ma tulafono e pulea ai le auai i le Ekalesia.

1 O Le afanaʼe mai o le eEkalesia a Keriso i aso nei e gata ai, i le tasi afe valu selau ma le tolu sefulu lea o tausaga talu ai le afio mai o lo tatou Alii ma le Faaola o Iesu Keriso i la le tino, ua ifaatulaga ma faatu tatau ai e tusa ma tulafono a lo tatou atunuu, i le finagalo ma poloaiga a le Atua, i le masina lona fa, ma i le aso lona ono o le masina ua taua o Aperila—

2 O ia poloaiga na tuuina mai ia Iosefa Samita, Laitiiti, o lē na avalaaulia e le Atua, ma faauuina o se eaposetolo a Iesu Keriso, e avea ma itoeaina muamua o lenei ekalesia;

3 Ma ia Oliva Kaotui, o lē foi na valaaulia e le Atua, o se aposetolo a Iesu Keriso, e avea ma toeaina lona lua o lenei ekalesia, ma faauuina i lalo o lona lima;

4 Ma ua faia lenei mea e tusa ai ma le alofa tunoa o lo tatou Alii ma le Faaola o Iesu Keriso, o lē ia i ai le mamalu uma, i le taimi nei atoa ma le faavavau. Amene.

5 Ina ua uma ona faaali moni mai i lenei toeaina muamua ua maua e ia se faamagaloga o ana agasala, sa toe alavelavea o ia i mea lē aoga o le lalolagi;

6 Ae ina ua uma ona salamo, ma faalotomaualaloina o ia lava ma le faamaoni, e ala i le faatuatua, sa paʼau mai le Atua ia te ia e ala i se aagelu paia, o lē o ona efofoga sa pei o le uila, ma o ona ofu sa mama ma papae silisili atu i luga o isi mea papae uma;

7 Ma tuu mai ia te ia poloaiga na musuia ai o ia;

8 Ma sa tuu mai ia te ia le mana mai i luga, e ala i aauala na saunia muamua, e faaliliu ai le Tusi a Mamona;

9 Lea o loo i ai se talafaamaumau e uiga i se nuu paʼū, ma le aatoatoa o le etalalelei a Iesu Keriso i Nuuese ma i Iutaia foi;

10 Lea na tuu mai e ala mai i le musumusuga, ma ua faamaonia i aisi i le auaunaga a agelu, ma ua ealaga atu i le lalolagi e i latou—

11 E faamaonia atu ai i le lalolagi ua amoni tusitusiga paia, ma e emusuia e le Atua tagata ma valaaulia i latou i lana igaluega paia i ona po nei ma lenei tupulaga, e pei lava o tupulaga anamua;

12 Ua faaali mai ai o ia lava o le Atua e atasi o ananafi, i le asō, ma le faavavau. Amene.

13 O lea, ona ua latou maua ni molimau tetele faapea, o le a latou faamasinoina le lalolagi, le toatele lava lea o i latou o le a o mai i se malamalama o lenei galuega mulimuli ane.

14 Ma i latou o e e taliaina i le faatuatua, ma faia le aamiotonu, o le a latou maua se epalealii o le ola e faavavau;

15 Ae o i latou o e e faamaaa o latou loto i le a talitonu, ma tetee i ai, o le a liliuina mo lo latou lava tausalaga—

16 Ona o le Alii le Atua ua fetalaia; ma o i matou, o toeaina o le ekalesia, na faalogoina ma molimauina fetalaiga a le Afioga mamalu o i luga, o lē ia i ai le mamalu e faavavau ma faavavau lava. Amene.

17 E ala i nei mea ona matou ailoa o loo i ai se eAtua i le lagi, o lē ua lē tuaoia ma faavavau, o le Atua lava lea e tasi e lē mafeliuai mai le tumau-faavavau i le tumau-faavavau, o lē na faia le lagi ma le lalolagi, ma mea uma o i ai;

18 Ma o ia na afoafoaina le tagata, o le tane ma le fafine, e tusa ma lona lava efaatusa ma i ona lava foliga, na foafoa ai e ia i laua;

19 Ma sa tuu atu ia te i laua poloaiga e tatau ona laua aalolofa ma eauauna atu ia te ia, le Atua soifua moni e toatasi, ma ia nao ia lava le tagata o lē e tatau ona laua itapuai atu i ai.

20 Peitai o le soliga o nei tulafono paia na anautino ma efaaletiapolo ai le tagata ma avea ai ma tagata ipaʼū.

21 O le mea lea, na tuuina mai ai e le Atua Malosi Aoao lona aAlo e Toatasi na Fanaua, e pei ona tusia i tusitusiga paia na ua tuuina mai e uiga ia te ia.

22 Sa mafatia o ia i afaaosoosoga ae sa lē gauai atu i ai.

23 Sa afaasatauroina o ia, maliu, ma etoetu mai i le lona tolu o aso;

24 Ma sa aafio aʼe i le lagi, e afio i lalo i le aao taumatau o le eTamā, e nofotupu ma le mana malosi aoao e tusa ai ma le finagalo o le Tamā;

25 Ina ia mafai ona faaolaina le toatele o i latou o e e atalitonu ma papatiso i lona suafa paia, ma etumau i le faatuatua e oo i le iuga—

26 E lē nao i latou o e na talitonu ina ua mavae ona afio mai o ia i le ameritiana o taimi, i la le tino, ae o i latou uma mai le amataga, e oo lava i le toatele sa i ai ae lei afio mai o ia, o e na talitonu i upu a perofeta epaia, o e na tautatala atu e pei ona sa musuia ai i latou e le imeaalofa a le Agaga Paia, o e na omolimau moni mai e uiga ia te ia i mea uma, ona latou maua le ola e faavavau,

27 Faapea foi i latou o e o le a o mai mulimuli mai, o e e talitonu i ameaalofa ma valaauga a le Atua e ala i le Agaga Paia, o lē e emolimau e uiga i le Tamā ma e uiga i le Alo;

28 O le Tamā lea, ma le Alo, ma le Agaga Paia o ni Atua ua atasi, lē tuaoia ma faavavau, ua aunoa ma se gataaga. Amene.

29 Ma ua matou iloa e ao i tagata uma ona asalamo ma talitonu i le suafa o Iesu Keriso, ma tapuai atu i le Tamā i lona suafa, ma tumau i le efaatuatua i lona suafa e oo i le iuga, a leai e lē mafai ona ifaaolaina i latou i le malo o le Atua.

30 Ma ua matou iloa, o le atauamiotonuina e ala i le ealofa tunoa o lo tatou Alii ma le Faaola o Iesu Keriso ua tonu ma moni;

31 Ma ua matou iloa foi, o le afaapaiaga e ala i le alofa tunoa o lo tatou Alii ma le Faaola o Iesu Keriso ua tonu ma moni, ia i latou uma o e e alolofa ma auauna atu i le Atua ma o latou emanatu atoa, mafaufau atoa, ma le malosi atoa.

32 Peitai ua i ai se avanoa e mafai ai ona apaʼū o le tagata mai le alofa tunoa ma alu ese mai le Atua soifua;

33 O lea ia faaeteete ai le ekalesia ma tatalo e lē aunoa, neʼi pauu atu i latou i afaaosoosoga;

34 Ioe, ma e oo lava ia te i latou o e ua faapaiaina ia faaeteete foi.

35 Ma ua matou iloa o nei mea ua moni ma ua tusa ma faaaliga a Ioane, ua lē afaaopoopo i ai, pe ua toese mai valoaga a lana tusi, o etusitusiga paia, po o faaaliga a le Atua o le a oo mai i se taimi mulimuli e ala mai i le meaalofa ma le mana o le Agaga Paia, le isiufofoga o le Atua, po o i le auaunaga a agelu.

36 Ma o le Alii le Atua na fetalaia; ma ia avatu le mamalu, mana ma le viiga i lona suafa paia, i le taimi nei atoa ma le faavavau. Amene.

37 O lenei foi, i se poloaiga i le ekalesia e uiga i le faiga o le papatisoga—O i latou uma o e e faalotomaualaloina i latou lava i luma o le Atua, ma mananao e apapatiso, ma o mai i luma ma eloto momomo ma agaga salamo, ma molimau atu i luma o le ekalesia ua latou salamo moni ia latou agasala uma, ma ua loto e ave i o latou luga le isuafa o Iesu Keriso, ua i ai se onaunautai e auauna atu ia te ia e oo i le iuga, ma faaali moni mai ia latou ugaluega ua latou maua le Agaga o Keriso mo le ffaamagaloina o a latou agasala, ia talia i totonu o lana ekalesia e ala i le papatisoga.

38 O le tiute o toeaina, ositaulaga, aoao, tiakono, ma tagata o le ekalesia a Keriso—O se aaposetolo o se toeaina, ma o lona valaauga o le epapatiso atu;

39 Ma afaauu isi toeaina, ositaulaga, aoao, ma tiakono;

40 Ma afaamanuia le areto ma le uaina—o faatusa o le tino ma le toto o Keriso—

41 Ma afaamau ia papatisoga o i latou o e ua papatiso i le ekalesia, i le faaee o elima mo le papatisoga i le afi ma le iAgaga Paia, e tusa ai ma tusitusiga paia;

42 Ma aoao atu, faamalamalama atu, apoapoai atu, papatiso atu, ma leoleo i luga o le ekalesia;

43 Ma faamau ia papatisoga o tagata o le ekalesia e ala i le faaee o lima, ma le tuuina atu o le Agaga Paia;

44 Ma taitai sauniga-lotu uma.

45 O toeaina e ataitaia lotu e pei ona taitaia ai i latou e le Agaga Paia, e tusa ai ma poloaiga ma faaaliga a le Atua.

46 O le tiute o le aositaulaga o le talai atu, eaoao atu, faamalamalama atu, apoapoai atu, ma papatiso atu, ma faamanuia le faamanatuga,

47 Ma asiasi atu i fale o tagata taitoatasi o le ekalesia, ma apoapoai atu ia te i latou ia atatalo atu ma le eleo ma i le mea lilo ma faasaga atu i tiute uma ifaaleaiga.

48 Ma e mafai foi e ia ona afaauu isi ositaulaga, aoao, ma tiakono.

49 Ma o ia e taitaia sauniga-lotu pe a leai se toeaina e i ai;

50 Ae a i ai se toeaina e i ai, e nao le talai atu, aoao atu, faamalamalama atu, apoapoai atu, ma papatiso atu o ia,

51 Ma asiasi atu i fale o tagata taitoatasi o le ekalesia, ma apoapoai atu ia te i latou ia tatalo atu ma le leo ma i le mea lilo ma faasaga i tiute uma faaleaiga.

52 I nei tiute uma, e afesoasoani le ositaulaga i le toeaina pe afai e manaomia ai i se tulaga.

53 O le atiute o le aoao o le eleoleo lea i luga o le ekalesia e lē aunoa, ma faatasi ma faamalosi i latou;

54 Ma vaai ia leai se amioletonu i totonu o le ekalesia, po o se afeitagai ma le tasi, po o se pepelo, faatuaupua, po o se etautala leaga;

55 Ma vaai ia potopoto soo faatasi le ekalesia, ma vaai foi ia fai e tagata uma o le ekalesia o latou tiute.

56 Ma o ia e taitaia sauniga-lotu pe a lē o i ai se toeaina po o se ositaulaga—

57 Ma e fesoasoani i ai atiakono i taimi uma, i ona tiute uma i le ekalesia, pe afai e manaomia ai i se tulaga.

58 Peitai ua lē i ai i aoao po o tiakono le pule e papatiso atu ai, faamanuia ai le faamanatuga, pe faaee atu ai lima;

59 E ui i lea, latou te lapatai atu, faamalamalama atu, apoapoai atu, aoao atu, ma valaau atu i tagata uma ia o mai ia Keriso.

60 O atoeaina, ositaulaga, aoao, po o tiakono uma taitoatasi, ia faauuina e tusa ai ma meaalofa ma evalaauga a le Atua ia te ia; ma ia faauu o ia e ala i le mana o le Agaga Paia, lea ua i lē e faauuina o ia.

61 O toeaina eseese ua tino i ai lenei ekalesia a Keriso, ia faapotopoto i le konafesi e faa-tasi i le tolu masina, pe mai lea taimi i lea taimi, e pei ona faatonuina pe atofaina e ia konafesi ua taua;

62 Ma o ia konafesi ua taua ia faia ai soo se pisinisi faale-ekalesia e tatau ona faia i lea taimi.

63 E tatau i toeaina ona maua o latou laisene mai isi toeaina, e ala i le asiilima a le aulotu ua latou te auai, pe mai i konafesi.

64 E mafai e ositaulaga, aoao, po o tiakono taitoatasi, o se na faauuina e se ositaulaga, ona ave se tusi faamaonia mai ia te ia i lea lava taimi, le atusi faamaonia lea, a tuu atu i se toeaina, o le a agavaa ai o ia mo se laisene, lea o le a tuu atu ai ia te ia le pule e fai ai tiute o lona valaauga, pe mafai ona maua e ia lea laisene mai i se konafesi.

65 Ia leai se tagata e afaauu i soo se tofi i le ekalesia lenei, i mea ua i ai se paranesi faatulagaina tatau o lea lava ekalesia, e aunoa ma le esiilima a lena aulotu;

66 Ae o toeaina pulefaamalumalu, epikopo femalagaai, fautua maualuga, faitaulaga sili, ma toeaina, e mafai ona latou maua le avanoa o le faauu atu, i mea e lē o i ai se paranesi o le ekalesia e mafai ona fai ai o se siigalima.

67 O peresitene taitoatasi o le perisitua maualuga (po o le toeaina pulefaamalumalu), aepikopo, fautua maualuga, ma le efaitaulaga sili, ia faauu e ala i le taitaiga a se iaufono maualuga, po o le konafesi aoao.

68 O le atiute o tagata o le ekalesia pe a uma ona talia o i latou e ala i le papatisoga.—E tatau i toeaina po o ositaulaga ona maua se taimi ua lava, e faamalamalama atu ai mea uma e uiga i le ekalesia a Keriso ina ia latou emalamalama, ae lei taumamafa i latou i le ifaamanatuga ma faamauina o latou papatisoga e ala i le faaee o olima o toeaina, ina ia faia mea uma i le faasologa tatau ai.

69 Ma ia faaali atu e tagata o le ekalesia i luma o le ekalesia, ma i luma foi o toeaina, e ala i le savali ma le tautala amio-atua, ua latou agavaa i ai, ina ia mafai ona i ai o agaluega ma le faatuatua e tusa ai ma tusitusiga paia—ma savavali ma le epaia i luma o le Alii.

70 E tatau i tagata taitoatasi o le ekalesia a Keriso ua i ai fanau, ona aumai i latou i toeaina i luma o le ekalesia, o e e tatau ona faaee o latou lima i luga o i latou i le suafa o Iesu Keriso, ma afaamanuia i latou i lona suafa.

71 E leai se tasi e mafai ona talia i le ekalesia a Keriso vagana ai ua oo o ia i tausaga o le atali mai i luma o le Atua, ma ua mafai ona esalamo.

72 O le apapatisoga e tatau ona faia i le ala lea o le a sosoo ai, ia i latou uma o e ua salamo—

73 O le tagata ua valaaulia e le Atua ma ua i ai le pule mai ia Iesu Keriso e papatiso atu ai, ia o ifo i lalo i le vai faatasi ma le tagata ua tuuina mai o ia lava e papatiso, ma valaau o ia i lona igoa, ma fai atu: Ona ua tofia aʼu e Iesu Keriso, ou te papatiso ia te oe i le suafa o le Tamā, ma le Alo, ma le Agaga Paia. Amene.

74 Ona ia afaatofu ai lea o ia i le vai, ma toe sau i fafo o le vai.

75 E tatau ona potopoto soo faatasi le ekalesia e ataumamafa i le areto ma le uaina i le efaamanatuina o le Alii o Iesu;

76 Ma o le toeaina po o le ositaulaga ia faamanuiaina; ma o le aala lenei ia faamanuia ai e ia—ia tootuli o ia faatasi ma le ekalesia ma valaau atu i le Tamā i le tatalo faamaoni, fai atu:

77 Le Atua e, le Tamā Faavavau, matou te ole atu ia te oe i le suafa o lou Alo, o Iesu Keriso, ia e faamanuiaina ma faapaiaina lenei aareto i agaga o i latou uma o e e fetagofi i ai, ina ia latou taumamafa i le faamanatuina o le tino o lou Alo, ma emolimau atu ia te oe, le Atua e, le Tamā Faavavau, latou te loto ina e iave i o latou luga le suafa o lou Alo, ma manatua pea o ia ma otausi i ana poloaiga ua ia tuuina mai ia te i latou; ina ia latou maua pea lona uAgaga e faatasi ma i latou. Amene.

78 O le aala e faamanuia ai le uaina—ia ave foi e ia le eipu, ma fai atu:

79 Le Atua e, le Tamā Faavavau, matou te ole atu ia te oe i le suafa o lou Alo, o Iesu Keriso, ia e faamanuiaina ma faapaiaina lenei auaina i agaga o i latou uma o e e feinu ai, ina ia latou faia i le faamanatuina o le toto o lou Alo, sa faamaligiina mo i latou; ina ia latou molimau atu ia te oe, le Atua e, le Tamā Faavavau, latou te manatua pea o ia, ina ia latou maua lona Agaga e faatasi ma i latou. Amene.

80 Soo se tasi o tagata o le ekalesia a Keriso ua solitulafono, pe maua ua faia se sese, ia faia ia te ia e pei ona faasino mai i tusitusiga paia.

81 Ia fai ma tiute o aulotu eseese, ua tino ai le ekalesia a Keriso, le auina atu o se toatasi, pe sili atu, o o latou aoao, e auai i konafesi eseese e faia e toeaina o le ekalesia,

82 Faatasi ma se lisi o aigoa o tagata eseese ua auai i latou lava faatasi ma le ekalesia talu mai le konafesi ua mavae; pe auina atu i le lima o se ositaulaga; ina ia mafai ona tausia o se lisi tatau ai o igoa uma o le ekalesia atoa i se tusi, e se tasi o toeaina, po o ai lava e tofia e isi toeaina mai lea taimi i lea taimi;

83 O lenei foi, pe afai e i ai ni isi ua afaatea mai i le ekalesia, ina ia mafai ona soloia ese o latou igoa i fafo mai le talafaamaumau aoao o igoa o le ekalesia.

84 O tagata uma o le ekalesia e o ese atu mai le aulotu ua latou nonofo ai, afai e o atu i se aulotu ua lē iloa ai i latou, e mafai ona latou ave o se tusi e faamaonia ai, o i latou o tagata auai ma tulelei o le ekalesia, ma e mafai ona saini lea tusi faamaonia e soo se toeaina po o se ositaulaga, pe afai o le tagata o le ekalesia e mauaina le tusi, e masani lelei ma le toeaina po o le ositaulaga, pe mafai foi ona saini e aoao po o tiakono o le ekalesia.