Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 17
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 17

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Oliva Kaotui, Tavita Uitimera, ma Matini Harisi, i Feiete, Niu Ioka, Iuni 1829, ae latou te lei vaai i papatusi togitogia sa i ai le talafaamaumau o le Tusi a Mamona (History of the Church, 1:52–57). Sa iloa e Iosefa ma lana tusiupu, o Oliva Kaotui, mai le faaliliuga o papatusi o le Tusi a Mamona, e i ai molimau faapitoa e toatolu o le a tofia (tagai i le Eteru 5:2–4; 2 Nifae 11:3; 27:12). Sa uunaia Oliva Kaotui, Tavita Uitimera, ma Matini Harisi i se manaoga musuia e avea ma molimau faapitoa e toatolu. Sa ole atu le Perofeta i le Alii, ma sa tuu mai ai le faaaliga lenei o se tali, e ala mai i le Urima ma le Tumena.

1–4, O le a vaai Molimau e Toatolu i papatusi ma isi mea paia e ala i le faatuatua; 5–9, Ua molimau mai Keriso i le paia o le Tusi a Mamona.

1 Faauta, Ou te fai atu ia te outou, e ao ina outou faalagolago i laʼu upu, lea afai tou te faia ma le faamoemoe atoa o le loto, o le a outou maua se avaaiga o epapatusi, ma le ufifatafata foi, le ipelu a Lapana, le oUrima ma le Tumena, ia na tuu atu i le uuso o Iareto i luga o le mauga, i le taimi na talanoa ffaafesagai ai o ia ma le Alii, ma gfaasinoala faavavega ia na tuu atu ia Liae aʼo i ai i le vao, i tuaoi o le lSami Ulaula.

2 Ma o lo outou faatuatua, lena lava faatuatua sa i ai i perofeta o anamua, o le a outou maua ai se vaaiga o ia mea.

3 Ma a uma ona outou maua o le faatuatua, ma uma ona outou vaai i ia mea i o outou lava mata, ia outou amolimau atu e uiga ia i latou, i le mana o le Atua;

4 Ma ia outou faia lenei mea ina ia lē faaumatiaina laʼu auauna o Iosefa Samita, Laitiiti, ina ia mafai ona Ou faataunuuina oʼu faamoemoega amiotonu i le fanauga a tagata i lenei galuega.

5 Ma ia outou molimau atu sa outou vaai i ia mea, e pei lava ona vaai i ai laʼu auauna o Iosefa Samita, Laitiiti; ona o loʼu mana na vaai ai o ia i ai, ma o le pogai ona sa ia te ia le faatuatua.

6 Ma ua ia faaliliuina le atusi, le evaega lava lea na Ou poloaiina ai o ia, ma e pei ona soifua lo outou Alii ma lo outou Atua, ua moni ia.

7 O le mea lea, ua outou maua lea lava mana, ma lea lava faatuatua, ma lea lava meaalofa e pei o ia;

8 Ma afai tou te faia aʼu poloaiga mulimuli nei, ia ua Ou tuu atu ia te outou, o le a lē manumalo afaitotoa o seoli ia te outou; ona ua lava loʼu ealofa tunoa mo outou, ma o le a isii aʼe outou i luga i le aso gataaga.

9 Ma o Aʼu, o Iesu Keriso, lo outou aAlii ma lo outou Atua, ua tautala atu i lenei mea ia te outou, ina ia mafai ona Ou faataunuuina oʼu faamoemoega amiotonu mo le fanauga a tagata. Amene.